Advokát

 • Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně z roku 2008. Zde jsem v roce 2012 absolvoval i rigorózní řízení v odvětví finančního práva s prací na téma mezinárodního zdanění příjmů a stal jsem se doktorem práv.

 • Od roku 2008 jsem pracoval v příbramské a pražské advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol. Nejprve jako advokátní koncipient pod vedením JUDr. Antonína Janáka, následně od roku 2011, po složení advokátních zkoušek, jako samostatný advokát a společník. Během sedmi let jsem získal rozsáhlé zkušenosti ze všech oblastí práva. Podílel jsem se na klasických případech, ale i na velkých kauzách v oblasti obchodního, občanského i trestního práva. Po celou dobu jsem též intenzivně spolupracoval s daňovým poradcem Ing. Václavem Dvořákem a společností FINVEST Příbram s.r.o. při řešení složitých daňově-právních případů.

 • V roce 2015 jsem se rozhodl založit vlastní advokátní praxi se všeobecnou působností. Služby poskytuji v českém a anglickém jazyce. Mezi mé klienty patří individuální klienti, orgány místní samosprávy, jakož i velké obchodní korporace. Vyjma členství v České advokátní komoře jsem členem Jednoty českých právníků a Okresní hospodářské komory Příbram. Podporuji nadační fond Dobrý anděl.

Filosofie

 • Individuální přistup a plné nasazení

  Ke každému ze svých klientů přistupuji osobně a zcela individuálně. Zakládám si na přátelském, především však profesionálním přístupu. Tvrdím, že není malých kauz a každému klientovi nabízím vysoké nasazení. Jsem ke svým klientům fér – nesleduji svůj prospěch, ale zájem svých klientů. Slušný přístup však očekávám i od svých klientů. Pokud klient přijde se svým právním problémem, nepotřebuje slyšet, co pokazil, ale chce slyšet, jak půjde věc napravit. Před soudy a ostatními úřady klienty bráním, hájím a prosazuji jejich zájmy s maximálním nasazením. Pro své klienty jsem k dispozici takměr neustále. Formu právního poradenství nechávám na svých klientech – nejčastěji prostřednictvím osobních schůzek, telefonu, emailu či Skypu.

 • Elektronizace agendy

  Veškerou spisovou agendu vedu též elektronicky, což výrazně zefektivňuje a zrychluje chod kanceláře. Veškerá podání orgánům veřejné moci řeším vesměs přes datové schránky, což spoří náklady na poštovné. Mám přímý přístup do katastru nemovitostí, provádím konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak, úředně ověřuji podpisy.

 • Přijatelné ceny

  S ohledem na maximální optimalizaci nákladů, nabízím svým klientům, na poměry advokacie, velmi přijatelné ceny služeb s vynikajícím poměrem cena/výkon.

 • Vzdělávání

  Kvalitní advokátní služby nelze poskytovat bez neustálého vzdělávání, a to jak individuálního samostudia, tak institucializovaného. Na vzdělávání kladu mimořádný důraz. V oblasti vzdělávání i sám aktivně působím jako lektor a školitel.

 • Mezioborová právní spoluráce

  Advokát je pouze jednou částí právního prostoru. Spolupracuji proto s několika notáři, exekutory a daňovým poradcem. Spolu s těmito partnery jsem pro své klienty schopen připravovat i velmi individální řešení přímo v jejich sídle bez nutnosti obcházení každého právního povolání zvlášť. Neomezuji se pouze na území ČR, během mého předchozího právního působení jsem vybudoval kontakty s advokáty na Slovensku, Polsku, Německu, Švýcarsku či Austrálii.

Služby

Vyjma klasických právních služeb ve všech právních odvětvích zahrnující poradenství a zastoupení před soudy, Policií ČR a ostatními úřady, nabízím provádění bezpečných advokátních úschov, zejména v případech transferů nemovitostí. Zároveň se zaměřuji na pořádání právních, zejména firemních, školení. Jsem schopen pro Vás uspořádat školení na vybrané právní téma „na klíč“.

 • Občanské právo

  • zastupování před soudy
  • právo nemovitostí
  • smluvní agenda (koupě, dílo, nájem, pacht, zprostředkování prodeje, individuální smlouvy, …)
  • náhrada škody, vč. vymáhání škody na státu
  • dědictví
  • vymáhání pohledávek
  • sousedské spory
  • due diligence (prověřování právních vztahů) a další
 • Rodinné právo

  • zastupování před soudy
  • úpravy poměrů k nezletilým
  • rozvody
  • vypořádní společného jmění manželů
  • pěstounství a další
 • Trestní právo

  • zastupování obviněných v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení a další
 • Školící a lektorská činnost

  • nové občanské právo a právo obchodních korporacích
  • individuální školení „na klíč“ ve zvolené právní problematice a další
 • Obchodní právo

  • zastupování před soudy
  • veškeré poradenství obchodních korporací
  • zakládání obchodních korporací, zejména společností s ručením omezeným a akciových společností
  • smluvní agenda
  • vymáhání pohledávek
  • směnky a další
 • Pracovní právo

  • zastupování před soudy
  • zastupování před inspektoráty práce a ostatními orgány veřejné moci
  • sepisy veškerých pracovně-právních listin
  • rozvazování pracovních poměrů a další
 • Správní právo

  • zastupování ve správních řízeních
  • zastoupení v přestupkovém řízení
  • právní poradenství obcím a další
 • Další služby

  • provádění úschov peněz a listin
  • ověřování pravosti podpisu
  • elektronické koverze dokumentů